ABISU LEGALA

LEGE-INFORMAZIOA

Atal honetan, webgune honetara sartzeko eta hura erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen da, zeinak erabiltzaileak ezagutu behar baititu, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

  • Titularra: CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES PERA S.L
  • IFK: B75145581
  • Helbide soziala: Urteaga 37 Pab.4 20570 Bergara
  • Posta-elektroniko helbidea: info@construccionespera.com
  • Telefonoa: 943765779

WEBGUNERA SARTZEKO BALDINTZAK

Web-orri hau erabiltzeak erabiltzaile-izaera ematen dio hori egiten duenari, eta berekin dakar lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak web honetan sartzen den bakoitzean irakurri beharko ditu baldintza horiek, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web-orri honetako alderdi batzuk, beren espezialitateagatik, lege-ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau partikularren mende egon daitezke, eta, beraz, horiek erabiltzen edo eskuratzen dituen erabiltzaileak ere onartu behar ditu.

WEB ORRIA ETA EDUKIAK BEHAR BEZALA ERABILTZEKO BETEBEHARRA

Web honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, linkak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), markak eta gainerako zeinu bereizgarriak Construcciones excavaciones pera SL enpresaren edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko eskubiderik eskuratzen Web hau erabiltze hutsagatik.

Erabiltzaileak ez ditu erabili behar: a) Web honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, publikoki komunikatu, eraldatu edo aldatu, legean aurreikusitako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) Web honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu beharko ditu, bai eta erreprodukzio hori hirugarrenen eskura jarri edo horien edukiak jendaurrean jarri beharko ditu.

Web orri hauetatik estekak sartu nahi dituen erabiltzaileak baldintza hauek bete beharko ditu:

  1. Esteka home page-arekin soilik lotuko da, eta ezin izango da inola ere erreproduzitu.
  2. Ezin izango da ezarri webgunea inguratzen duen framerik edo markorik, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo web honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere, Erabiltzaileengan zerbitzuaren jatorriari edo haren edukiari buruzko errorea edo nahasmendua sortzeko, alderatzeko edo imitazio desleiala egiteko, eta Construcciones excavaciones, marca y prestigioa aprobetxatzeko, baldin eta beste lege batek debekatzen badu.
  3. Esteka egiten duen orrialdetik ezin izango da inolako adierazpen faltsu edo zehaztugaberik egin erakundeari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
  4. Bidaltzaileak ezin izango du erakundearen marka edo bestelako zeinu bereizgarririk erabili bere web orriaren barruan, legeak baimentzen dituen edo webgunearen titularrak berariaz baimentzen dituen kasuetan izan ezik.
  5. Esteka ezartzen duen orriak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezingo ditu eduki legez kanpoko edukiak, eduki kaltegarriak, moralaren eta ohitura onen kontrakoak, baldin eta ideia faltsua sortzen badute edo eragin badezakete zein Construcciones excavaciones pera S.L.k babesten edo babesten dituen igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduketak, edo ez badira egokiak erakundeak garatutako jarduerari dagokionez, kontuan hartuta web orriko edukiak eta gai orokorrak.

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

CONSTRUCCIONES y EXCAVACIONES PERA S.L ez du Web honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeko ardura. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko web honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek Web honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsen edo deskonexioen ondorio badira..

Web-orriko eduki guztiak, hau da, adierazpen ez-mugatzaile gisa, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki, diseinu grafiko eta iturburu-kode, marka, izen komertzial edo beste zeinu bereizgarri batzuk, Construcciones excavaciones pera SL edo hirugarrenen titulartasun esklusibokoak dira (hori da legezko lizentziaduna), eta Jabetza Intelektualaren Legeek eta Industria Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek web-orriko edukiak eskuratzeak ez die inolako eskubiderik eta titulartasunik ematen.

Hertsiki debekatuta dago atal honetan aipatutako webguneko informazioa edo elementuak ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean jakinaraztea, lagatzea edo eraldatzea, edo zabaltzeko beste edozein modu, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko edozein euskarri eta bitartekoren bidez. Web orri honen edukia erabiltzailearen terminalean deskargatu ahal izango da soilik erabilera pribaturako bada eta inolako helburu komertzialik gabe.

Aipatutako eskubideetako edozein hausteak baldintza hauek eta/edo Jabetza Industrialari eta Intelektualari buruzko legeak urratzea ekar dezake. Construcciones Excavaciones pera SLk aukera izango du webgune honen jabetza intelektual eta/edo industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen dituzten erabiltzaileen aurka dagozkion legezko ekintzak egiteko.

ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNA

Web honek erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake. Kasu horietan, CONSTRUCCIONES Excavaciones pera S.L. izango da esteken bidez hornitutako edukien eta zerbitzuen arduraduna, haien ez-zilegitasuna ezagutu eta arretaz desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen esteka bat dagoela, horren berri eman ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi esteka hori kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteken edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du erantzukizunik hartzen haien kalitate faltak, deseguneratzeak, erabilezintasunak, akatsak, erabilgarritasunik ezak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteengatik, eta ez die erantzuten egindako adierazpenei edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuei, salbu eta zerbitzu horiek ematearen zuzeneko erantzukizuna duenean.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, legearekin, lege-ohar honekin eta, hala badagokio, aplikatu beharreko gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideekin bat etorriz. Erabiltzaileak erantzungo du Construcciones y Excavaciones PERA SL-ren eta hirugarrenen aurrean betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte-galeraren aurrean.

APLIKATU BEHARREKO LEGERIA

Lege-ohar hau Espainiako Legeak arautzen du alderdi guzti-guztietan.Webgune honetako zerbitzuaren prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legearen arabera arautzen dira.